Αίτηση συμμετοχής στον κύκλο σπουδών Αγροδιατροφικής Επιχειρηματικότητας