Τα πεδία με * πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΓΡΑΦΕΤΕ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-49 ΤΥΠΟΥ Α
Στοιχεία εργαζόμενου
Στοιχεία επιχείρησης

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (και τις δύο όψεις στην ίδια σελίδα).
  • Φωτοτυπία του τελευταίου διαθέσιμου Εκκαθαριστικού Σημειώματος ή φωτοτυπία της Βεβαίωσης Απόδοσης ΑΦΜ.
  • Φωτοτυπία της 1ης σελίδας Τραπεζικού Βιβλιαρίου (να φαίνεται το ΙΒΑΝ), με πρώτο όνομα του εκπαιδευόμενου
  • Αποδεικτικό εκπαιδευτικού επιπέδου
  • Υπεύθυνη Δήλωση (πατήστε εδώ για να την κατεβάσετε)