Σύστημα Αιτήσεων για Μητρώο Εκπαιδευτών
ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου
&
Σχολής Δια Βίου Μάθησης ΤΕΙ Κρήτης

Στοιχεία Εκπαιδευτή
Οικονομικά Στοιχεία
Σπουδές
Αντικείμενα Εξειδίκευσης
Στοιχεία Εργασίας
Απαιτούμενα Προσόντα

 

Για την ένταξη σας στο κοινό Μητρώο Εκπαιδευτών πρέπει να έχετε παρακολουθήσει επιτυχώς το Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Κ.Ε.Κ. Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου (ΣΕΕΕ). Δηλώστε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

Τεκμηρίωση Προσόντων και αντικειμένων εξειδίκευσης

Τα πεδία με * πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά.