Σύστημα Αιτήσεων για Μητρώο Εκπαιδευτών
ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου
&
Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Προσοχή: Έναν δεν έχετε παρακολουθήσει το σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων στις Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου μην προχωρήσετε στην αίτηση. Απευθυνείτε απευθείας στο ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. στα στοιχεία: Τηλ: +30 2810379202 & email: kedivim@hmu.gr

Στοιχεία Εκπαιδευτή
Οικονομικά Στοιχεία
Σπουδές
Αντικείμενα Εξειδίκευσης
Στοιχεία Εργασίας
Απαιτούμενα Προσόντα

 

Για την ένταξη σας στο κοινό Μητρώο Εκπαιδευτών πρέπει να έχετε παρακολουθήσει επιτυχώς το Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Κ.Ε.Κ. Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου (ΣΕΕΕ). Δηλώστε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

Τεκμηρίωση Προσόντων και αντικειμένων εξειδίκευσης

Τα πεδία με * πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά.